Responsive image

Share  
 

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ในฐานะที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล Web of Science มากที่สุด


Responsive image


          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล Web of Science จากสำนักพิมพ์ Thomson Reuters ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล Web of Science ตามโครงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่รายงานดังกล่าวเป็นเกณฑ์การประเมินวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science และถูกอ้างถึงสูง
          โดยได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขอบคุณข้อมูล
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/contest-news/503-web-of-science


Responsive image


          สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในฐานะที่มีผลงานตีพิมพ์และถูกอ้างอิงของฐานข้อมูล Web of Science สาขาเกษตรศาสตร์ (Agricultural Sciences) มากที่สุด จากสำนักพิมพ์ Thomson Reuters ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล Web of Science ตามโครงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่รายงานดังกล่าวเป็นเกณฑ์การประเมินวิเคราะห์ผลงานวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Web of Science และถูกอ้างถึงสูง โดยได้มีการมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในงาน Innovation Forum: Discovery, Protection, Commercialization กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูล
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/contest-news/628-web-of-science-2016


Responsive image


          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 Clarivate Analytics, Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (News Release) เกี่ยวกับรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในกลุ่ม 1% สูงสุดของโลกในแต่ละสาขาการวิจัยประจำปี ค.ศ. 2017 ที่เรียกว่า Clarivate Analytics 2017 Highly Cited Researchers List โดยรายชื่อทั้งหมดปรากฏอยู่ที่ https://clarivate.com/hcr/

          ในการจัดทำรายชื่อนักวิจัย Top 1% ของโลกในแต่ละสาขาในครั้งนี้ Clarivate Analytics ได้ประมวลและวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 130,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยและองค์กรวิจัยชั้นนำทั่วโลก 900 แห่ง ได้รายชื่อ “สุดยอดนักวิจัย” มากกว่า 3,300 ชื่อ ใน 21 สาขา เป็นนักวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 1,661 คน สหราชอาณาจักร 350 คน และจีน 249 คน นอกนั้นเป็นนักวิจัยในประเทศอื่นๆ ในส่วนของมหาวิทยาลัย/องค์กรวิจัย 4 แห่งที่มีจำนวนสุดยอดนักวิจัยของโลกคือ Harvard University 109 คน Stanford University 64 คน Max Planck Society 47 คน และ Chinese Academy of Science 44 คน

          ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) มีเพียงมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ไม่กี่แห่งที่มีนักวิจัยอยู่ในรายชื่อ Clarivate Analytics 2017 Highly Cited Researchers

ขอบคุณข้อมูล
https://www.gotoknow.org/posts/642186


Responsive image


          ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือหนึ่งในนักวิจัยแถวหน้าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ ได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง ยืนยันได้จากชื่อเสียงและรางวัลมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อ Clarivate Analytics หรือในอดีตคือธุรกิจ Intellectual Property & Science ในเครือ Thomson Reuters ประกาศรายชื่อนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาของไทยที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2017 ใน Web of Science ชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เป็น 1 ใน 5 อันดับสูงสุด สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมาก

Responsive image

          สำหรับอันดับเหล่านี้ จำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นนำระดับโลกอย่าง InCites(TM) Essential Science Indicators(SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม โดยพิจารณาจากจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science(TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นยำที่สุด และยังสามารถระบุจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้

          นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย โดยท่านสามารถติดตามอันดับอื่นๆได้ที่ https://clarivate.com/hcr/2017-researchers-list/

ขอบคุณข้อมูล
https://research.psu.ac.th/th/index.php/contest-news/888-1-5-highly-cited-researchers-2017


Responsive image


          สำนักวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ติดอันดับนักวิจัยที่มีการอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2018 ในสาขา Agricultural Sciences

Responsive image


          Clarivate(TM) Analytics เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ จำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณมิติจาก Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นนำระดับโลกอย่าง InCites(TM) Essential Science Indicators(SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชี้แนวโน้ม โดยพิจารณาจากจำนวนการตีพิมพ์งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science(TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นยำที่สุด และยังสามารถระบุจำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้

          นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย โดยปีนี้มีนักวิจัยจากประเทศไทยติดอันดับดังกล่าวจำนวน 11 ท่าน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hcr.clarivate.com/
ขอบคุณข้อมูล
https://rdo.psu.ac.th/th/index.php/contest-news/1297-highly-cited-researchers-2018-clarivate-analytics


ติดตามข้อมูลงานวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้ที่นี่
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/51525810-suththwathn-beyckul


 

เกี่ยวกับเรา
**สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
โทรเลย !! คุณแจ็คกี้ 086-369-0126
Copyright 2020 © CshortZcollagen.com
All Right Reserved created with Mr.Jacky