Responsive image

Share  
 

งานวิจัยไทย “คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา” โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ม.สงขลานครินทร์ : amarintv.com


CshortZcollagen.com

          เปิดผลงานวิจัยไทย “คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา” โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ม.สงขลานครินทร์ ได้รับการพิสูจน์ และการันตีคุณภาพว่า ช่วยให้ผิวสวยใส ไร้ริ้วรอย ในแวดวง นักวิจัยคงได้ยินชื่อเสียงของ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกว่า 20 ปี ที่เน้นวิจัยอาหารทะเลด้วยการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทางการตลาด และลดผลกระทบด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำหนังปลากะพงขาว, ปลากะพงแดง, ปลานิล และปลาทับทิม มาผลิตเป็นคอลลาเจนไฮโดรไลเสท ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีเจลาติน ซึ่งเป็นแหล่งคอลลาเจนที่เรียกว่ามี “คุณภาพ” มากที่สุด โดยคอลลาเจนเปปไทด์ หรือ คอลลาเจนไฮโดรไลเสท ได้มาจากสัตว์น้ำ เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากในกลุ่มของผู้รักสุขภาพ และแวดวงความสวยความงาม ด้วยการนำมาแปรรูปเป็น อาหารเสริม, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงส่วนผสมของเครื่องสำอาง ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ไฟโบรบลาสต์ เซลล์ผิวที่คอยผลิตคอลลาเจนและอิลาสติน ซึ่งสูญเสียไปตามธรรมชาติ, ต้านอนุมูลอิสระ, ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงการช่วยบรรเทาโรคกระดูก และโรคไขข้อ ด้วย

          โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ได้ทำการวิจัย พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิต สารสกัดคอลลาเจนจากหนังปลา (CTSB) ที่ได้พัฒนาผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคอลลาเจนชั้นดี มีประสิทธิภาพสูง อุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีน ซึ่งหนังปลาเป็นส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่น หรือสัตว์ชนิดอื่น เช่น หมู, วัว ทั้งยังมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น โรควัวบ้า, โรคสมองอักเสบแบบติดต่อ, โรคปากและเท้าเปื่อย จากการวิจัยพบว่า คอลลาเจนจากหนังปลาที่ได้นั้น มีคุณสมบัติช่วยให้ผิวหน้า ผิวกายชุ่มชื้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เนียนเรียบ และลดเลือนริ้วรอย โดยจะเข้าไปทำหน้าที่ซ่อมแซม กระตุ้นการสร้างเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างคอลลาเจน และอีลาสตีน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งแบคทีเรีย ควบคุมความดันโลหิต ทั้งยังมีผลลัพท์ที่ดีต่อกระดูก และไขข้อได้อีกด้วย สำหรับคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา ใช้การสกัดที่ใช้ระยะเวลาที่สั้น และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ต่ำกว่า ซึ่งคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลาที่ได้จะมีลักษณะ ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าคอลลาเจนที่มีในปัจจุบัน ไม่มีกลิ่นคาว สีขาวครีม และผงละเอียด ง่ายต่อการนำไปรับประทาน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไดัรับการจดอนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลาโดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          ซึ่งปัจจุบันผลงานวิจัยของ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เกี่ยวกับ “คอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลา” ได้ถูกนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้านสุขภาพและความงาม โดยคุณขนิษฐา ขำปัญญา กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด ในการนำผลงานวิจัยกรรมวิธีการผลิตคอลลาเจนไฮโดรไลเสทจากหนังปลากะพง มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ “C’Maze” และได้คอลลาเจนพร้อมดื่ม C ShortZ เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก จากความใส่ใจทุกขั้นตอน
           ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบหนังปลากะพงจากจากสมาคมฯผู้เลี้ยงที่มีการควบคุมมาตรฐานการเลี้ยง ปลอดภัยและปราศจากสารปนเปื้อน รวมถึงโลหะหนักที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
          สำหรับด้านการแปรรูปเพื่อแล่หนังปลากะพงได้มีการคัดสรรโรงงานที่มีการควบคุมมาตรฐาน GMP ISO HACCP และมาตรฐานสากลทั่วโลกที่รองรับการส่งออก
           ส่วนด้านการผลิตและเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาคอลลาเจนให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงจากที่ตลาดปัจจุบันมี เพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึมเข้าร่างกาย ด้วยกรรมวิธีในการผลิตที่ใช้เวลาสั้นลง และต่อ ยอดการผลิตเป็นคอลลาเจนพร้อมดื่มโดยโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร FISP จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
           รวมไปถึงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสารสกัดคอลลาเจนที่ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องแลปมาตรฐานสากล จนได้สารสกัดคอลลาเจน CTSB ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด มีสีขาวครีม ไม่มีกลิ่นคาว คุณภาพสูง มาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจสอบ และผลรับรองจากห้องแลปมาตรฐานที่จะสามารถนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

          และสำหรับผลิตภัณฑ์ “C ShortZ” คอลลาเจนพร้อมดื่มนี้ ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยกิตติกรรมประกาศ ในฐานะผู้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ในงาน Thailand Tech Show 2019 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “C ShortZ” คอลลาเจนพร้อมดื่ม ที่ผลิตจาก“คอลลาเจนไฮโดรไลเสทเข้มข้นจากหนังปลา 7500 มก.” ว่าดีกับสุขภาพอย่างไร แล้วจะทำให้คุณรู้ว่าผลงานวิจัยของคนไทย ดี ไม่แพ้ชาติใดในโลก.

ขอบคุณข้อมูล
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 : AmarinTV.com


 

เกี่ยวกับเรา
**สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
โทรเลย !! คุณแจ็คกี้ 086-369-0126
Copyright 2020 © CshortZcollagen.com
All Right Reserved created with Mr.Jacky